What’s Update
กินๆ ท่องๆ ก่อนเริ่มคลาสแดนซ์


กินๆ ท่องๆ ก่อนเริ่มคลาสแดนซ์

Story by : Guessyme
Source : trueaf.truelife.com

กิจกรรมยามว่างระหว่างรอเข้าเรียนคลาสแดนซ์ หนีไม่พ้นการรวมพลในห้อง Living บ้างก็นอน บ้างก็นั่ง แต่ เนสท์ ไบร์ท ขอกินไปท่องไป เพลินๆ แถมท่องกันเจี้ยวแจ้วชัดเจนต้องมาลุ้นกันว่าจะจำเนื้อเพลงได้เร็วที่สุดภายในวันไหนกัน

   

 

View 2,219
ความคิดเห็น