What’s Update
รางวัลแด่นักล่าฝัน

 
รางวัลแด่นักล่าฝัน

Story by : Guessyme
Source : trueaf.truelife.com

กติกาพิเศษเพื่อเป็นรางวัลให้กับความพยายามและความตั้งใจแด่นักล่าฝันทั้ง 5 เลยขอยกหน้าที่ให้กับเหล่าคอมเม้นเตเตอร์เลือกปกป้องนักล่าฝัน 2 คน จากการยืนปากเหว และถ้าผู้ที่ได้คะแนนน้อยที่สุดคือ 1 ใน 2 คนนี้ ก็จะไม่มีใครต้องลากกระเป๋าออกจากบ้านไป

 

และสำหรับ 3 คนสุดท้ายที่ต้องก้าวมายืนปากเหวในคอนเสิร์ตสัปดาห์ที่ 10 นี้ก็คือ โซ่ V1 ไบร์ท V5 และ เนสท์ V7 ... 2 คนที่ได้รับการคัดเลือกไว้ก็คือ ไบร์ท V5 และเนสท์ V7คนที่ได้คะแนนโหวตน้อยที่สุดก็คือ ไบร์ท V5 ซึ่งเป็นผู้ที่ถูกเลือกไว้ และทำให้ไม่มีใครต้องลากกระเป๋าออกจากบ้านไปในสัปดาห์นี้ ขอแสดงความยินดีกับนักล่าฝันทั้ง 5 ด้วยจ้า

View 10,480
ความคิดเห็น